Symbole dotyczące pielęgnacji tkanin

Stosowanie się do symboli informujących o sposobie konserwacji jest dobrowolne. Stanowią one wyłącznie zalecenie i nie gwarantują, że dany produkt tekstylny nie ulegnie uszkodzeniu w przypadku stosowania zalecanego sposobu konserwacji. Symbole informujące o sposobie konserwacji podają zawsze maksymalny dopuszczalny sposób pielęgnacji i konserwacji. W przypadku mieszanin włókien sposób konserwacji należy dobrać do najbardziej wrażliwego składnika mieszaniny. Kolejność symboli to kadź pralnicza, trójkąt, żelazko, bęben czyszczący i bęben osuszający.

Pranie (ręczne)
Normalny program prania 95° Normalny program prania Delikatny program prania 95° Delikatny program prania
Normalny program prania 60° Normalny program prania Delikatny program prania 60° Delikatny program prania
Normalny program prania 40° Normalny program prania Delikatny program prania 40° Delikatny program prania
Specjalny ochronny program prania 40° Specjalny ochronny program prania Normalny program prania 30° Normalny program prania
Delikatny program prania 30° Delikatny program prania Specjalny ochronny program prania 30° Specjalny ochronny program prania
Pranie ręczne Pranie ręczne Nie prać Nie prać

Liczby w kadzi pralniczej odpowiadają maksymalnym temperaturom prania, których nie można przekraczać. Podkreślenie pod kadzią pralniczą oznacza, że wymagany jest delikatniejszy (mechanicznie) program prania (do rzeczy delikatnych). Oznacza ono cykle prania, które nadają się np. do łatwych w konserwacji i wrażliwych mechanicznie artykułów. Podwójne podkreślenie oznacza cykle prania z jeszcze bardziej ograniczonym oddziaływaniem mechanicznym, np. dla wełny.

Wybielanie (trójkąt)
Wybielacze chlorowe i tlenowe dozwolone Wybielacze chlorowe i tlenowe dozwolone Dozwolone tylko wybielacze tlenowe – żadnych wybielaczy chlorowych Dozwolone tylko wybielacze tlenowe / żadnych wybielaczy chlorowych
Nie wybielać Nie wybielać
Suszenie w suszarce bębnowej
Suszenie w zwykłej temperaturze Suszenie w zwykłej temperaturze Suszenie w obniżonej temperaturze Suszenie w obniżonej temperaturze
Suszenie w suszarce bębnowej niemożliwe Suszenie w suszarce bębnowej niemożliwe

Kropki oznaczają poziom suszenia suszarki bębnowej.

Prasowanie (żelazko)
Prasować na gorąco Prasować na gorąco Pracować w średniej temperaturze Pracować w średniej temperaturze
Nie prasować na gorąco, uwaga przy prasowaniu parowym Nie prasować na gorąco, uwaga przy prasowaniu parowym Nie prasować Nie prasować

Kropki oznaczają zakresy temperatury żelazka z regulatorem.

Pielęgnacja tkanin (bęben czyszczący)
Reinigen mit Perchlorethylen   Schonend reinigen mit Perchlorethylen  
Reinigen mit Kohlenwasserstofflösungsmittel   Schonend reinigen mit Kohlenwasserstofflösungsmittel  
Czyszczenie chemiczne niemożliwe Czyszczenie chemiczne niemożliwe

Litery oznaczają środki chemiczne. Informują one o możliwych do zastosowania rozpuszczalnikach. Podkreślenie pod kołem oznacza, że przy czyszczeniu wymagane jest ograniczenie oddziaływania mechanicznego, wilgotności i/lub temperatury.

Pielęgnacja tkanin (bęben czyszczący)
Professionelle Nassreinigung   Schonende professionelle Nassreinigung  
Sehr schonende professionelle Nassreinigung   Professionelle Nassreinigung nicht erlaubt Czyszczenie na mokro niemożliwe

Ten symbol może oznaczać artykuły, które można prać na mokro. Jest to druga linia pod symbolem oznaczającego czyszczenie chemiczne. Podkreślenia pod kołem oznaczają, że przy czyszczeniu na mokro wymagane jest ograniczenie oddziaływania mechanicznego (patrz pranie).