X

Pouczenie o zwrotach

Prawo zwrotu

Masz prawo zwrócić otrzymany towar bez podania przyczyny w terminie 14 (czternastu) dni. Termin procesu zwrotu towaru rozpoczyna się w momencie, w którym kupujący lub ustanowiona przez niego osoba trzecia, która nie jest dostawcą, weszła w posiadanie towarów. W przypadku zamówień składających się z kilku sztuk w ramach jednego zamówienia termin rozpoczyna się po odebraniu ostatniej dostawy częściowej. Zobowiązani jesteśmy do poinformowania o prawie zwrotu zgodnie z artykułem 246 § 2 w połączeniu z § 1 ust. 1 i 2 niemieckiej Ustawy Wprowadzającej do Kodeksu Cywilnego EGBGB, jak i obowiązkach zgodnie z § 312g ust. 1 zd. 1 niemieckiego Kodeksu Cywilnego BGB w połączeniu z artykułem 246 § 3 EGBGB.

Chcąc skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy nas o tym pisemnie poinformować (list, faks lub e-mail) na adres:

Stoffe Brünink & Hemmers GmbH Thüringer Str. 1 48529 Nordhorn, Niemcy VAT UE: service@tkaniny-hemmers.pl

Skutki zwrotu

W momencie poinformowania nas o chęci zwrotu towaru, należy w terminie najpóźniej 14 (czternastu) dni odesłać towar na wyżej wymieniony adres. Prosimy nie wysyłać towaru bez uprzedzenia nas o tym, ani za pobraniem. Przesyłki wysyłane bez uprzedniego kontaktu lub wysłane za pobraniem nie będą przyjmowane. Koszty odesłania towaru ponosi kupujący, chyba że sprzedający postanowił inaczej. W przypadku skutecznego zwrotu towaru następuje uregulowanie otrzymanych świadczeń, włącznie z kosztami wysyłki (wyjątek stanowią dodatkowe koszty wysyłki zgodne z indywidulnym życzeniem klienta, wyższe niż wysyłka ekonomiczna). Zobowiązania dotyczące płatności muszą zostać uregulowane w ciągu 14 dni. Kupującemu należy się kwota w wysokości, jaką zapłacił za towar lub wymiana towaru. Zwrot płatności następuje za pomocą tego samego środka płatniczego, z którego skorzystano przy pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie dokonano innych ustaleń. Kupujący nie poniesie z tego tytułu jakichkolwiek opłat manipulacyjnych. Termin zwrotu płatności rozpoczyna się dla kupującego w momencie odesłania towaru, a dla nas w momencie otrzymania towaru lub otrzymania potwierdzenia wysłania towaru (awizo). Zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania zwrotu płatności do momentu otrzymania towaru.

Wykluczenie lub wygaśnięcie prawa do odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy nie obowiązuje w przypadku umów:

  • o dostawę towarów, które nie są w gotowej formie i które zostały wykonane według specyfikacji klienta lub zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami;
  • o dostawę gazet, czasopism i magazynów za wyjątkiem umów abonenckich. Prawo do odstąpienia od umowy wygasa przedwcześnie w przypadku umów;
  • o dostawę towarów zamkniętych, które po usunięciu zamknięcia po dokonaniu przesyłki ze względu na ochronę zdrowia lub higieny nie nadają się do zwrotu;
  • o dostawę towarów, jeżeli zostały one po dostawie ze względu na swoje właściwości nierozdzielnie zmieszane z innymi towarami;
  • o dostawę nagrań głosowych lub wizualnych lub oprogramowania komputerowego w zamkniętym opakowaniu, jeżeli zamknięcie zostało usunięte po dostarczeniu towaru;
Wstecz