X

Towaroznawstwo

W naszym dziale towaroznawstwa znajdują się fragmenty z książki „Fachwissen Textileinzelhandel” Roland Kilgua i Helmuta Lungershausena, wydaną przez wydawnictwo Europa Lehrmittel.

Podstawowe struktury materiałów i modyfikacja

Tkane materiały używane są najczęściej do odzieży, pościeli lub zasłon. Nawet są obecnie dostępne z wieloma różnymi powłoczkami materiałowymi. Technika tkania nie zmienia się od wielu tysięcy lat: Między dwiema belkami, w równomiernych odstępach napinane są nici (osnowa), między którymi następnie rząd za rzędem przeciągana jest inna nić (wątek).

Nasze podstawowe struktury materiałów:

Splot płócienny

Splot płócienny jest najprostszym i jednocześnie najciaśniejszym skrzyżowaniem osnowy i wątku. Każda nić osnowy położona jest na zmianę nad i pod nicią wątku. Punkty przeplotu stykają się ze wszystkich stron. Raport splotu obejmuje dwie nici osnowy i dwie nici wątku. Prawa i lewa strona towaru mają identyczny splot.

Flechtbild Leinwandbindung

Splot skośny

Splot skośny rozpoznaje się po punktach przeplotu uszeregowanych ukośnie, jeden przy drugim, tworzących krawędź splotu. Jeżeli linia krawędzi przebiega od lewej na dole do prawej na górze, splot określa się jako skośny Z. Od lewej na górze do prawej na dole przebiega splot skośny S. W splotach skośnych na prawej stronie towaru widocznych jest więcej nitek osnowy niż wątku. W zależności od splotu i rozstawienia nitek tkaniny ze splotem skośnym mogą być miękkie i luźne, ale też gładkie, zbite i wytrzymałe.

K&öuml;perbindung

Splot atłasowy

Cechą splotu atłasowego jest równomiernie rozrzucone rozmieszczenie punktów przeplotu, które nie stykają się w żadnym miejscu raportu. Raport obejmuje co najmniej 5 nitek osnowy i wątku. Przewiązanie każdej nitki osnowy występuje w raporcie tylko raz, w wyniku czego powstają długie, luźno leżące nitki, które wpływają na wygląd i właściwości tkaniny. Ze względu na rodzaj łączenia osnowy i wątku prawa i lewa strona tkaniny różnią się między sobą. Splot atłasowy osnowowy charakteryzuje się przewagą nitek osnowowych na prawej stronie tkaniny. W przypadku występującego rzadziej splotu atłasowego wątkowego prawą stronę tkaniny określają nitki wątku.

Dzięki małej liczbie punktów przeplotu i ciasnemu ułożeniu nitek tkaniny o splocie atłasowym są gładkie, jednorodne i błyszczące. Luźne łączenie osnowy i wątku sprzyja miękkiemu układaniu się tkaniny i ogólnej elastyczności. Tkaniny ze splotem atłasowym to np. satyna, duchesse i moleskin.

Atlasbindung

Nasz leksykon tkanin, zawiera odpowiedzi na wiele pytań dotyczących materiałów i tekstyliów.

Symbole informujące o sposobie konserwacji materiałów

Korzystanie z symboli jest dobrowolne. Stanowią one wyłącznie zalecenie i nie gwarantują, że dany produkt tekstylny nie ulegnie uszkodzeniu w przypadku stosowania zalecanego sposobu konserwacji. Symbole informujące o sposobie konserwacji podają zawsze maksymalny dopuszczalny sposób pielęgnacji i konserwacji. W przypadku mieszanin włókien sposób konserwacji należy dobrać do najbardziej wrażliwego składnika mieszaniny. Kolejność symboli to kadź pralnicza, trójkąt, żelazko, bęben czyszczący i bęben osuszający.

Pranie (kadź pralnicza)
Normalwaschgang 95° Normalny cykl prania
Schonwaschgang 95° Ochrona przed zagnieceniami
Normalwaschgang 60° Normalny cykl prania
Schonwaschgang 60° Ochrona przed zagnieceniami
Normalwaschgang 40° Normalny cykl prania
Schonwaschgang 40° Ochrona przed zagnieceniami
Spezialschonwaschgang 40° Specjalna ochrona przed zagnieceniami
Normalwaschgang 30° Normalny cykl prania
Schonwaschgang 30° Ochrona przed zagnieceniami
Spezialschonwaschgang 30° Specjalna ochrona przed zagnieceniami
Handwäsche Pranie ręczne
nicht waschen nie prać

Numery odpowiadają maksimum temperatury prania w kadzi pralniczej, która nie może być przekroczona. Podkreślenie pod kadzią pralniczą oznacza, że wymagany jest delikatniejszy (mechanicznie) program prania (do rzeczy delikatnych). Oznacza ono cykle prania, które nadają się np. do łatwych w konserwacji i wrażliwych mechanicznie artykułów. Podwójne podkreślenie oznacza cykle prania z jeszcze bardziej ograniczonym oddziaływaniem mechanicznym, np. dla wełny.

Wybielanie (trójkąt)
Chlor- und Sauerstoffbleiche zulässig Wybielacze chlorowe i tlenowe dozwolone
nur Sauerstoffbleiche zulässig keine Chlorbleiche tylko wybielacze tlenowe dozwolone/nie używać wybielaczy chlorowych
nicht bleichen nie wybielać
Suszenie (w suszarce bębnowej)
Trocknen mit normaler thermischer Beanspruchung Suszenie przy normalnej temperaturze
Trocknen mit reduzierter thermischer Beanspruchung Suszenie przy niskiej temperaturze
Trocknen mit Tumbler nicht m&öuml;glich Nie można suszyć w suszarce bębnowej

Liczba kropek wskazuje w jakiej temperaturze suszyć pranie (suszarka).

Prasowanie (Żelazko)
heiß bügeln wysoka temperatura prasowania
mäßig heiß bügeln średnia temperatura prasowania
nicht heiß bügeln, Vorsicht beim Bügeln mit Dampf niska temperatura prasowania, uwaga przy prasowaniu z parą
nicht bügeln nie prasować

Liczba punktów wskazuje na dozwoloną wysokość temperatury prasowania.

Czyszczenie profesjonalne (bęben)
 
 
 
 
czyszczenie chemiczne nie jest dozwolone

Litery oznaczają rodzaj dozwolonego czyszczenia chemicznego. Informują one o możliwych do zastosowania rozpuszczalnikach. Podkreślenie pod kołem oznacza, że przy czyszczeniu wymagane jest ograniczenie oddziaływania mechanicznego, wilgotności i/lub temperatury.

Czyszczenie profesjonalne (bęben)
 
 
 
czyszczenie na mokro nie jest dozwolone

Ten symbol może oznaczać, procedurę profesjonalnego czyszczenia na morko. Jest to druga linia pod symbolem oznaczającego czyszczenie chemiczne. Podkreślenia pod kołem oznaczają, że przy czyszczeniu na mokro wymagane jest ograniczenie oddziaływania mechanicznego (patrz pranie).

Wstecz